Консултантски  услуги  в  проектирането  и  строителството

Фирмата предлага консултантски услуги в проектирането и строителството – оценка за съответствие на инвестиционните проекти, строителен надзор, обследване на сгради за енергийна ефективност, изготвяне на енергийни сертификати и технически паспорти.

Стройконтрол - Ян 99 ЕООД е една от първите консултантски фирми в град Варна получили през 1999г. лиценз за упражняване на строителен надзор и консултантски услуги в проектирането и строителството. Фирмата притежава Удостоверение № РК-0288 / 12.09.2014г. на ДНСК към Министерство на инвестиционното проектиране, по силата на което упражняваме своята дейност по отношение на строежи от първа до пета категория съгласно чл.137, ал.1 на ЗУТ, в това число инфраструктурно, промишлено и жилищно строителство.

Фирмата разполага с необходимите висококвалифицирани специалисти – архитекти и инженери с богат опит и отлично познаване на нормативните документи, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на консултантска дейност и строителен надзор. За изминалите 15 години от своето съществуване фирмата има изпълнени над 500 договора за консултантски услуги при проектирането и изграждането на най-различни видове обекти: